Opublikowano Dodaj komentarz

WISIELEC – znaczenie i interpretacja karty

KARTA W POZYTYWIE (POZYCJA PROSTA)

Znaczenie ogólne

Karta wskazuje na moment, w którym warto zaprzestać wszelkich działań mających wpłynąć na poprawę naszego życia i pozwolić, by toczyło się własnym rytmem. W tym czasie można przyjrzeć się swoim przekonaniom, nawykom i wszystkiemu, na czym nam zależy. Karta zachęca do wewnętrznej zmiany, która wynika z aktualizacji naszych pragnień. Jest tutaj sporo do zrobienia, jeśli chodzi o zaufanie do życia przy jednoczesnej postawie bycia odpowiedzialną za nie.

Słowa kluczowe

Poglądy, skupienie, przekonania, obserwacja, medytacja, czas, oczekiwanie, akceptacja, wnętrze, zmiana, adaptacja

Osoba

Spokojna, skoncentrowana, wyrozumiała, uduchowiona, zrównoważona, cierpliwa, świadoma, szczera, indywidualista, obserwator

Relacje

Karta wskazuje na potrzebę wycofania i niechęć do kontaktów z innymi ludźmi. Mogą występować liczne nieporozumienia, które mają swoje źródło w renowacji własnego systemu wartości i przekonań. Jeśli dany układ już Ci nie służy – nie bój się tego zakomunikować i zmienić. Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialna tylko za swoją połowę zaangażowania w relację, dlatego skup się na przyjaznym podejściu i dobrym samopoczuciu. Zaakceptuj cudze wybory i nie bądź jednostronna.

Finanse

Karta zachęca do wstrzymania się od działań i przeanalizowanie ich podstaw i motywów. Przyjrzyj się swoim przekonaniom na temat pieniędzy i pracy, bo być może jesteś w miejscu, które do Ciebie nie pasuje i trzyma Cię w nim tylko błędne założenie, że tak już musi być. Nie wybiegaj ze swoimi planami w daleką przyszłość, bo w tym momencie nie posiadasz w głowie całości obrazu swojej sytuacji. Możliwe są tutaj wszelkiego rodzaju opóźnienia i poczucie niepewności materialnej.

Rada

Spróbuj puścić kontrolę i zaufać życiu. Sprawdź, co się stanie, gdy przestaniesz skupiać swoją uwagę na konkretnym rezultacie swoich działań i otworzysz na to, co i tak ma się stać. Może okazać się, że świat się przez to nie skończy, a Ty złapiesz chwilę oddechu. Nawet jeśli masz wpływ na wiele spraw – odpuść od czasu do czasu i daj się życiu zaskoczyć. Nie bój się zmieniać swoich poglądów. Wynikające z lęku sztywne trzymanie się czegoś, co nie jest już aktualne, sprawia, że zamykasz się na pozytywne zmiany.

KARTA W NEGATYWIE (POZYCJA ODWRÓCONA)

Znaczenie ogólne

Karta wskazuje na brak poczucia kontroli nad swoim życiem. Wydaje Ci się, że jesteś zależna od innych, że nie możesz sama za siebie decydować, nie masz wpływu na swoje samopoczucie i Twój los jest dziełem przypadku. Wszystkie te przekonania ograniczają Twoją perspektywę patrzenia na życie, co w rezultacie doprowadza Cię do stagnacji i zrezygnowania. Wynikający z poczucia bezradności brak działań z Twojej strony pogłębia Twoje przekonanie o wewnętrznej niemocy, co stwarza błędne koło, w którym się kręcisz.

Słowa kluczowe

Trudności, opóźnienia, lenistwo, brak równowagi, chwiejność emocjonalna, narkomania, poddanie, sabotaż, narzekanie, krytyka, ucieczka, apatia, kryzys, masochizm

Osoba

Pasywna, wycofana, bierna, leniwa, nieufna, zniechęcona, bezradna, zablokowana, uzależniona, niezdecydowana, znużona, niecierpliwa, żyjąca złudzeniami, ofiara

Relacje

Bierzesz udział w grze w ofiarę. Polega ona na nieustannym wyciąganiu z opresji osoby, która stawia siebie w roli poszkodowanej przez życie. Możesz nią być Ty i w tej konfiguracji nie czujesz się odpowiedzialna za to, co Cię spotyka lub może to być osoba w Twoim otoczeniu i wtedy to Ty czujesz się odpowiedzialna za to, co ją spotyka. Żadna w tych opcji nie służy nikomu, nawet jeśli wydaje Ci się, że ma tutaj miejsce jakaś pomoc. Jeśli Ty lub ktoś w Twoim otoczeniu wpadł w uzależnienie – nie udawaj, że nie widzisz problemu.

Finanse

Karta wskazuje na wszelkiego rodzaju odwoływania, spóźnienia, brak kompatybilności i zaniechania działań. Nie warto rozpoczynać nic nowego, póki sytuacja nie stanie się bardziej jasna. Możesz czuć, że się cofasz w rozwoju, ale pamiętaj, że następuje on w trybie dwa kroki do przodu; jeden krok w tył. Jeśli coś do tej pory nie działało i mimo wielu prób nadal nie wychodzi – odpuść, daj sobie czas. Nie fiksuj się na jednym temacie i nie porównuj z innymi. Zwróć uwagę na wydatki dotyczące używek i rozrywki, bo prawdopodobnie tracisz na nie zbyt wiele gotówki.

Rada

Sprawdź czy Twoje niepowodzenia nie mają źródła w Twoich błędnych przekonaniach na dany temat, bo prawdopodobnie sama utrudniasz sobie dążenie do swoich celów lub niesłusznie sądzisz, że są one poza Twoim zasięgiem. Dobrze jest się zająć problemami na ich początkowym stadium, kiedy jeszcze sytuacja nie zmusza Cię do natychmiastowej i radykalnej zmiany swojej postawy. Im więcej czasu poświęcisz teraz sobie, tym łagodniej przejdziesz przez ten trudniejszy czas. Zrozum różnicę pomiędzy odpoczynkiem a lenistwem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.