Opublikowano Dodaj komentarz

KAPŁAN – znaczenie i interpretacja karty

KARTA W POZYTYWIE (POZYCJA PROSTA)

Znaczenie ogólne

Karta wskazuje na moment weryfikacji swojego systemu wartości. Zazwyczaj towarzyszy temu jakiś kryzys. Jest tak dlatego, że tylko gdy coś przestaje działać, możemy zorientować się, że nie rozwija się to w zgodzie z naszymi ideałami. To czas pracy nad swoim schematem postępowania w różnych sytuacjach życiowych; szukania swoich przewodników; wglądu w to, co duchowe. Istotna jest tutaj autentyczność.

Słowa kluczowe

Wiara, wykształcenie, idealizm, pomoc, wsparcie, przewodnictwo, zasady, wartości, moralność, wychowanie, tradycja, przysięga, szkoła, tożsamość, sumienie, sens, filozofia, wiedza

Osoba

Mądra, doświadczona, uduchowiona, otwarta, wyrozumiała, tolerancyjna, rozważna, pomocna, autentyczna, wspierająca, autorytet, doradca, przyjaciel, nauczyciel

Relacje

Karta wskazuje na relację, w której ma swoje miejsce więź duchowa. Obie strony mają podobne wartości, co jest bardzo korzystnym punktem wyjścia to tworzenia trwałej relacji. Jeśli jednak „coś tu nie gra” – czas szybko zweryfikuje, czy ktoś udaje, że postępuje w zgodzie ze sobą. Ważna jest tutaj wyrozumiałość dla siebie i tolerancja wobec wzajemnej odmienności. Warto zaznaczyć, że relacja ta wymaga ciągłego rozwoju i zgłębiania się w siebie – jeśli jedna ze stron nie będzie w stanie nadążyć za drugą, będ pojawiać się kryzysy.

Finanse

Karta zachęca do inwestowania we własny rozwój, podnoszenia swoich kompetencji i poznania swojego powołania. Podpowiada, by w chwilach niepewności skorzystać z porady eksperta lub mentora. Warto znaleźć kogoś, na kim można się wzorować, by poznać swoje upodobania i następnie wyrobić sobie swój styl pracy.

Rada

Skieruj swoją uwagę na własną hierarchię wartości. Poszukaj kogoś, kogo cenisz i słuchaj jego rad, lecz nie podążaj za nikim ślepo. Istotne jest tutaj zorientowanie się na zasady, które cenisz i odnalezienie kogoś, kto jest od Ciebie bardziej w nich doświadczony. Słuchaj mądrzejszych od siebie. Nie wpadaj w pułapkę podążania za ideologiami – nie liczą się słowa – one są tylko ubraniem dla tego, co słowami jest nieuchwytne. Jeśli ktoś w Twoim otoczeniu czuje się zagubiony – pomóż mu przypomnieć sobie o tym, co jest dla niego istotne.

KARTA W NEGATYWIE (POZYCJA ODWRÓCONA)

Znaczenie ogólne

Karta wskazuje na przynależność do grupy, związku, wyznawanego poglądu itp, który nie wnosi nic dobrego w Twoje życie. Funkcjonowanie w ramach tego schematu nie służy ani Tobie ani ludziom wokół Ciebie. Masz do czynienia z fałszem i ukrywaniem prawdy. Droga do niej wiedzie przez wiele warstw pozoru, dlatego nie przestawaj szukać, pytać i uczyć się – niech nie satysfakcjonuje Cię tylko jeden punkt widzenia.

Słowa kluczowe

Dewocja, fałsz, obłuda, kryzys, zdrada, fanatyzm, beznadzieja, kult, nieporozumienie, niekompetencja, bezsens, sekta, plotki, brak zaufania

Osoba

Fałszywa, cyniczna, hipokryta, nietolerancyjna, zbuntowana, kłamliwa, zagubiona, autorytarna, nieautentyczna, lękliwa, ortodoksyjna, fanatyk, guru, krytyk

Relacje

Karta wskazuje na relację, w której ktoś podaje się na kogoś, kim w rzeczywistości nie jest. Poznać to można po tym, że to, co mówi, mija się z tym, co reprezentuje swoim zachowaniem. Możliwa jest szeroko pojęta zdrada – od tej fizycznej po tą związaną z wartościami, które stanowiły podwaliny relacji. Warto skorzystać w tej sytuacji z pomocy osób trzecich, które mogą podzielić się inną perspektywą spojrzenia na problem i naprowadzić na korzystne drogi wyjścia z kryzysu.

Finanse

Karta wskazuje na błędne lokowanie swojego wysiłku, pieniędzy, czasu. Warto zwrócić uwagę na to, czy Twoja praca nie stoi w opozycji do wyznawanych przez Ciebie wartości. Możliwe są straty spowodowane kierowaniem się radami osób, które nie znają się na tym, o czym mówią.

Rada

Zwróć uwagę na wszelkiego rodzaju postacie guru w swoim życiu. Możesz się czuć taką osobą wobec innych lub nieświadomie podążać za kimś, z kogo nie warto brać przykładu. Skonfrontuj głoszone przez siebie poglądy ze swoją rzeczywistością. Jeśli czujesz w tej kwestii dysonans – popracuj nad tym. Otwórz oczy i zweryfikuj autentyczność wszystkiego, w co wierzysz. Nikt nie jest nieomylny, a jeśli ktoś się za takiego podaje, to myli się co do swojej nieomylności. Karta Kapłana pomaga w lekcji pokory.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.